Over Mirjam

Over Mirjam

Het is mijn missie om niet alleen mensen te helpen zich met eigen ziel en balans te vinden in de twee polen van het leven (min/plus, licht/donker), en zich met elkaar en zichzelf te verbinden om zo te helen en zelfactualisatie te verwezenlijken. Maar ook onze Moeder Aarde heeft onze hulp nodig. De boodschap dat wij één zijn achter alle vormen, dat er een bron is waar wij allen vandaan komen, hebben wij op dit moment zo hard nodig om te beseffen dat wat we elkaar en de Aarde aandoen, we ook onszelf aandoen. Ik duid dit meestal aan als ‘animistisch leven’.

Het is mijn diepste wens dat we opnieuw leren dat we allen met elkaar verbonden zijn en we deel uitmaken van de natuur, in plaats van erboven staan, dit zal de basis kunnen leggen voor meer respectvolle keuzes m.b.t. onze omgeving en jegens elkaar. Ik wens met heel mijn hart dat ik eraan kan bijdragen dat de mensen om mij heen zich bewust worden van de liefde die van deze eenheid uitgaat en dat zij beter nadenken over hun manier van leven in relatie tot anderen, zichzelf, de dieren en onze prachtige planeet en zich realiseren dat zij zoveel geheimen tot balans en heling in zich draagt.

Ik werk aan deze missie als hoofd van de Nederlandse en internationale community Spirit of Wolf, als praktiserend shamanka, Izih Deer Kam. Deze naam is gegeven door mijn leraar Shaman Morsuk en zijn leraar Shaman Karagai in de lijn van de traditie van Spirit of Wolf. Ik voel mij gezegend dat ik in mijn missie niet alleen sta, maar een hele rij aan voorouders uit deze lijn die me de wijsheid en kennis geven om mijn werk te kunnen doen hier in Europa, evenals de community, mijn eigen voorouders en alle andere geesten waarmee ik werk. Steeds meer mensen staan op om hierin een belangrijke rol te vervullen om hier in Europa onze verbinding met de natuur, de oeroude archaïsche cultuur en het animisme te herontdekken en integreren in het huidige leven.

Ik wil me inzetten om onze eigen tradities, die zulke oude wortels hebben, uit tijden waarin men meer verbonden was met de Kosmische Cyclus, de seizoenen en de maanfasen – weer hernieuwde betekenis te geven. Oude kennis in een modern jasje, zonder afbreuk te doen aan de oorsprong. We moeten de taal van de natuur weer leren spreken. Niet alleen de taal van de Laaglandse tradities maar ook onze Europese tradities geven wortels om opnieuw te beginnen hier. De traditie van Spirit of Wolf, een levende traditie met wortels in Siberië, geeft hierin handvatten voor een nieuwe lijn van Europese sjamanen en vult de gaten in om onze eigen voorchristelijke tradities weer tot leven te wekken.

Wij komen uit dezelfde bron van Oorsprong, alle mensen op aarde, wij zijn broeders en zusters en we wandelen onder dezelfde hemel en op dezelfde Aarde. Laten we de eenheid in verscheidenheid vieren. Laten we elkaar in liefde omarmen. Dit zal ons op alle gebieden genezing brengen!

Witte Weg!

© 2024 De Belewitte